Linea – deweloper społecznie odpowiedzialny

Budowa przystanku kolejowego przy osiedlu „Dąbrówka – Leśna Polana” w Dopiewcu coraz bliżej. Dzięki staraniom Rady Gminy Dopiewo oraz lokalnych środowisk przystanek wraz z parkingiem ma realizować spółka PKP PLK we współpracy z gminą. Inwestycjapozwoli dojechać szynobusem do centrum Poznania w 15 minut.

Linea od samego początku funkcjonowania na terenie gminy Dopiewo kierowała się ideą tworzenia osiedla kompletnego. Oprócz terenów pod budownictwo
mieszkaniowe, rozumiejąc potrzeby mieszkańców, deweloper wydzielił grunty pod obiekty handlowo-usługowe, oświatowe, sakralne. Pod szkołę i kościół Linea
przekazała grunty nieodpłatnie. Gminie udostępniła również projekty dla przedszkoli i szkół w Dąbrówce, Skórzewie i Konarzewie. Ponadto deweloper inwestował m.in. w projektowanie i budowę sieci wodociągowej, systemu kanalizacji, budowę dróg osiedlowych i dojazdowych, oświetlenie ulic, urządzanie terenów zielonych. Co równie istotne, służył gminie doradztwem w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych. Lista sfinansowanych przez dewelopera inwestycji na rzecz mieszkańców jest imponująca. Co warto podkreślić, firma Linea aktywnie przyczyniła się do powstania węzła Poznań – Dąbrówka na drodze S11.  

Między innymi za te działania Linea otrzymała prestiżowe nagrody, w tym wyróżnienie w organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich konkursie na „Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w Wielkopolsce” (2013 r.) oraz tytuł „Dobrej praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego” w ramach publikacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Wspólna przestrzeń – wspólne dobro” (2014 r.).

Oczekiwania

Obecnie mieszkańcy osiedli „Osada Leśna” w Dąbrówce oraz „Dąbrówka – Leśna Polana” w Dopiewcu oczekują pilnego wykonania kolejnych, bardzo istotnych dla ich funkcjonowania na tym terenie inwestycji. Najpilniejsze do zrealizowania dotyczą transportu zbiorowego. Obejmują one budowę przystanków PKP w Dopiewcu (wraz z parkingiem) oraz przystanku autobusu podmiejskiego na osiedlu „Dąbrówka – Leśna Polana” w Dopiewcu. Aby usprawnić komunikację samochodową należy w pierwszej kolejności wybudować drogę wzdłuż torów (powrót do projektu gotowego od lat). Ponadto mieszkańcy potrzebują miejsca integracji społecznej – ośrodka kultury. Linea jest gotowa przekazać teren na ten cel, a także stworzyć projekt i bezpłatnie przekazać go gminie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse dignissim faucibus placerat. Vestibulum felis est, ornare vel aliquam at, interdum a sem. Pellentesque consectetur id purus vitae consequat. Donec ipsum.

Mieszkańcy osiedla „Dąbrówka – Leśna Polana” w Dopiewcu to najczęściej młode małżeństwa. Jedną z ich podstawowych potrzeb jest dostęp do placówek oświatowych. Na osiedlu funkcjonuje już przedszkole ze żłobkiem, ale przyszedł czas na podjęcie działań, które skutkować będą wybudowaniem szkoły z przyległą przestrzenią rekreacyjno-sportową. Lokalizację obiektu należy zaplanować już dzisiaj. Mieszkańcy osiedla realizowanego przez firmę Linea sygnalizują także potrzebę powstania ośrodka zdrowia. Deweloper rozważa budowę lokalnego ośrodka zdrowia, jest już zaplanowane miejsce na budowę zespołu gabinetów lekarskich.

os.Dąbrówka – Leśna Polana

os. Dąbrówka – Leśna Polana

Plany

Plan miejscowy uchwalony przez Radę Gminy Dopiewo określa tereny przeznaczone pod realizację obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. placówek oświatowych, kulturalnych i zdrowotnych. Właściciele gruntu zobowiązani są do zabezpieczenia i przekazania gminie terenów na inwestycje publiczne. Kolejnym etapem będzie powstanie szczegółowego planu regulacyjnego. Linea koordynuje prace projektowe i planuje jeszcze w tym roku przedstawić koncepcję zagospodarowania terenu w zakresie usług publicznych.

Firma Linea inwestuje w gminie Dopiewo od 2001 r. Najpierw stworzyła osiedle „Osada Leśna” w Dąbrówce, teraz deweloper realizuje osiedle „Dąbrówka – Leśna Polana” w Dopiewcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *